joker 400

DImensiones: 114.3 cm x 15.24 cm
 

Peso: 1.36 kg